Lang og bred kompetanse

Konsulentene har ulik grunnutdanning; barnevernspedagoer, sosionomer, vernepleier, sykepleier og fysioterapeut.

Vi har også ulike videreutdanninger; Veiledning, Familieterapeut, Rusterapeut, COS terapeut, fordypning i barnevern, juridikum, tilknytningsteori, De utrolige årene, Marte Meo og ICDP mm.

Alle her erfaring fra tilsynsoppdrag, de fleste innen veiledning og miljøterapi, samt noen innen saksbehandling i førstelinjetjenesten.

Rita Juuhl er daglig leder som administrer og fordeler oppdragene, og har kontakten opp mot oppdragsgiverne.

Våre konsulenter