Gro Helland

Formalkompetanse:

  • Politihøyskolen
  • kurs i etterforskning av seksuelle overgrepssaker, trinn l, trinn ll og trinn lll
  • Omfattende kursing innenfor overgrep mot barn og samtaler med barn 

Erfaring:

  • Jobbet i politiet fra 1986 til 2021
  • Spesialmedarbeider for seksuelle overgrepssaker siden 1998
  • Etterforskning av sedelighetssaker og gjennomført tilrettelagte avhør
  • Tilsynsfører i Barnevernfaglig siden februar 2021

Spesialområde:

  • Tilsyn under samvær og tilsyn i hjemmet