Ina Horntvedt

IMG_3582

Formalkompetanse:

  • Barnevernspedagog  fra 2000
  • Videreutdanning i småbarnspedagogikk 2010 og barnehagepadagogikk 2021, 60 studioe poeng
  • Kurs i «barnesamtalen»

Erfaring:

  • 6 år i Laksevåg og Fyllingsdalen barneverntjeneste
  • 9 år i Stiftelsen Bergensklinikkene, avdeling Hjellestadklinikken
  • 3 år som pedagogisk leder i Barnehage
  • Treningsveileder

Kompetanseområder:

  • Tilsyn under samvær og tilsyn i hjemmet
  • Oppfølging ungdom, tematikk som rusbruk, skolevegring mm
  • Veiledning