Rita Juuhl

RITA

Formalkompetanse:

 • Sosionom fra i 1996
 • 1. avd juridikum
 • Videreutdanning i veiledning, 30 studiepoeng i 2002
 • Organisasjon og ledelse fra NHHK 30 studiepoeng i 2004
 • Videreutdanning i praktisk barnevern, 30 studiepoeng i 2012
 • Mentor i «De utrolige årene».
 • COS P

Erfaring:

 • Daglig leder i Barnevernfaglig siden 2012
 • 7.5 år som  barnevernsleder i Vaksdal og Modalen kommune
 • 7 år som avdelingsleder innen sosialtjenesten
 • 2 år med miljøterapeut på ungdomsinstitusjon

Spesialområder:

 • Saksbehandling i førstelinjetjenesten
 • Veiledning og oppfølging av saksbehandlere i førstelinjetjenesten
 • De fleste typer tilsyn og observasjon, inkludert rapportskriving
 • Veiledning/oppfølging til familier
 • Undervisning i skole/barnehageprogrammet «De utrolige årene».