Bistand I saksbehandling

 • Saksbehandling ved manglende kapasitet
 • Arbeide med nytilsatte for optimal opplæring
 • Saksfremlegg for fylkesnemnda, samt stille som partsrepresentant
 • Akuttvurdering og akuttplassering
 • Tilsyn ved mistanker ang. omsorgssvikt
 • Oppfølging av eksisterende tiltak

 

Veiledning

 • Veilednings tiltak for familier
 • Oppfølging av ungdom
 • Veiledning i fosterhjem
 • Veiledning ved tilbakeføring til biologiske foreldre

 

Tilsyn

 • Tilsyn under samvær
 • Uanmeldt og anmeldt tilsyn i hjemmet.
 • Tilsyn vedrørende rusmisbruk
 • Tilsyn i fosterhjem