Hedi Halleland

Tilsynsfører

Hedi

Formalkompetanse:

  • Barnevernspedagog  fra 2009
  • Videreutdannet i rus og psykiatri 60 studiepoeng 2013
  • Pedagogisk veiledning 2019 30 studiepoeng

Erfaring:

  • Miljøteraupet Garnes ungdomsenter og Bergen akuttsenter 2008 til 2012
  • Rusterapeut Helse Bergen, avd rusmedisin 2013 til 2016.
  • Konsulent i Barnevernfaglig siden 2013

kompetanseområde:

  • Tilsyn under samvær og tilsyn i hjemmet
  • Saksbehandling i førstelinjetjenesten
  • Veiledning