Frank Østrem

Formalkompetanse:

  • 2005 Vernepleier
  • 2008 Videreutd. i aggresjonsproblematikk 30 stud.poeng

Erfaring:

  • 14 år som miljøterapaut/leder i barnevernsinstitusjon
  • 2017 – 2022 veileder avdeling Inntak i Bufetat.

Spesialområde:

  • Tilsyn under samvær
  • Veiledning