Cecilie Kristiansen

Veileder

Formalkompetanse:

 • Barnevernpedagog 2005
 • Videreutdanning i veiledning 2009
 • Familieterapeut 2014

Sertifisering:

 • Circle of security parenting – DVD
 • Marte meo terapeut 

Erfaring:

 • Miljøterapeut i ungdomsinstitusjon
 • Saksbehandling i barneverntjenesten i 8 år
 • Familieveiledning, gruppe og individuell veiledning
 • Tverrfaglig oppfølging av gravide og småbarnsforeldre med rusutfordringer

Spesialområde

 • Saksbehandling i førstelinjetjenesten
 • Prosessveiledning som familieterapeut