Priser

Standard timesats:

  • 780,- pr time for konsulentoppdrag av fagpersoner

Timesats ved kjøring til og fra oppdrag: 

  • 440,- pr time

 

Utleie samværsted (inntil 5 timer):

  •  300,-  for lokalet ved bruk av tilsynsfører fra barnevernfaglig
  •  800,- leie uten tilsynsfører

 

Ekstra: 

  • Ved undervisning er det en time forarbeid pr undervisningstime.
  • Ledertillegg ved relevante oppdrag kr 100,- pr time
  • Helgetillegg på kr 100,- pr time
  • Statens satser for kjøregodtgjørelse 
  • Det vil alltid bli levert spesifiserte lister over tidsbruk, og det faktureres den 1. i hver måned.