HUNDREMETERSKOGEN

Stølegaten

Barnevernfaglig samværsted ”hundremeterskogen” legger til rette for trygge og gode omgivelser for samvær mellom barn og deres foreldre. Det tilbys gode muligheter for lek og aktiviteter mellom barn og foreldre som: matlaging, brettspill, lekser etc. Barnevernfaglig tilbyr en hyggelig og moderne leilighet, hvor barn kan føle seg til rette og ivaretatt samt, foreldres integritet og myndighet blir opprettholdt. Vi legger til rette for trygge omgivelser og gode samvær for barn og foreldre i en sårbar situasjon.

Ønsker du å avbestille må dette gjøres minimum 1 uke i forveien!

 

Hundremeterskogen tilbyr:

  • Barnevennlig område for samvær mellom barn og foreldre
  • Veiledning for foresatte
  • Kvalifiserte og erfarne konsulenter som fører tilsyn og samværsrapporter
  • Samtale med barn og foreldre, sammen og/eller hver for seg.
  • Lekeplass 40 meter fra samværsted 
  • Fine turområder