Renate Westervik Alvestad

Formalkompetanse:

  • Vernepleier fra 2005
  • Master i sosialt arbeid 2010
  • Veiledningspedagogikk 2015
  • ICDP veileder 2013
  • COS P 2015
  • COS I 2016

Erfaring:

  • Familieveileder i barneverntjenesten i 7 år
  • Miljøterapeut i 5 år

Spesialområde:

  • Veiledning til foreldre