Anne Karin Hopland

Veileder / Tilsynsfører

AnnKarin

Formal kompetanse:

 • Fysioterapeut, HIB   1997
 • Kurs innen veiledningpedagogikk  2006
 • Div instruksjon og trenerkurs gjennom NIF
 • Kurs innen psykisk helse og barn. Traumer og rus

Erfaring:

 • Miljøterapeut Helse Bergen, psykisk helse, for barn 10-18 år,  2011 – 2016
 • Fysioterapeut innen det offentlig (Bergen fengsel) og institutt med grupper og individuelt
 • Mangeårig erfaring som instruktør/trener for barn og voksne innen taekwondo og fotball
 • Konsulent i Barnevernfaglig siden 2014

Spesialområder

 • Tilsyn og observasjon med vekt på psykisk helse og samhandling
 • Skape gode rammer for samvær mellom foreldre og barn. Tilrettelegge for et aktivt og godt samvær. Bistå  i å drive samværet, for å gi alle en god erfaring, med fokus på foreldre og barnrelasjonen. 
 • Miljøterapeut, veiledning til ungdom