Wenche Hopland

Veileder / Tilsynsfører

Wenche

Formal kompetanse:

  • Lærerutdannet innen ernæring, helse og sosialfag 1990
  • 2. avd spesialpedagogikk 1993
  • Videreutdanning i veiledning 2014

Erfaring:

  • 20 års erfaring som lærer 
  • 7 år som  skole-rådgiver 
  • Fostermor i 2,5 år til ungdom

Spesialområder

  • Tilsyn og observasjon under samvær
  • Skape gode rammer for samvær mellom foreldre og barn. Tilrettelegge for et aktivt og godt samvær. 
  • Miljøterapeut, veiledning til foreldre, barn og ungdom